Strategi: ‘A state of the art TQM System/QMS’.

  • Tre ISO 9001 Kvalitetsstyringssystemer blev intregreret til ét effektivt ledelsessystem.
  • Antal dokumenter blev reduceret fra 3027 til 824.
  • Omkostninger til updatering og vedligeholdelse af dokumentationen blev reduceret med mere en to fuldtidstillinger.
  • Klart formål med alle instruktioner/procedurer og kvalitetsstyringsaktiviteter.
  • Allignment mellem alle kvalitetsprocesser og forretningsprocesser.
  • Mere brug af kvalifikationer og dokumenteret træning end lange instruktioner og procedurer
  • Årlige omkostninger til certificerende organer blev reduceret med 75 %
  • Ros fra  BVQI (certificerende organ) for design og implementering af systemet.
  • Ros fra BASF’s kunder – bedre overblik og et system hvor det er  meget lettere at forstå hvordan BASF styrer deres processer.
  • Kollossal øget tilfredshed blandt ledere og medarbejdere med det nye system.