LEAN initiativerne blev eksekveret – outstanding results!

Der var identificeret og igangsat LEAN initiativer, som skulle indbringe et to-cifret millionbeløb i besparelser – men resultaterne udeblev.

Stor organisatorisk kompleksitet, for mange analyser, for lidt handling og frem for alt ingen ændring i adfærd. “Vi er jo ingeniører, så vi kan godt lide, når det er kompliceret” udtalte en leder.

Masterplan med mange “Must-Win Battles” blev prioriteret, der efter brudt ned i mindre og mere overskuelige opgaver med præcise mål og ansvar.

Der blev indarbejdet en ny måde at målsætte og dimensionere projekter på, således at projekterne både blev hurtigere færdige og med mindre ressource træk end man var vant til. Lederne fik udviklet deres eksekverende lederskab. Det medførte blandt andet, at lange energidrænende opfølgningsmøder, hvor tiden blev brugt til forklaringer og undskyldninger, blev erstattet af korte møder med fokus på samarbejde, korrektion og eksekvering.

“Vores eksekvering er forbedret og fabrikken har opnået fremragende resultater. Resultpartner’s indsats var et væsentligt bidrag til, at vi opnåede disse fremragende resultater.”