”Har du tænkt over sprogets betydning i det eksekverende lederskab?”

Kender du talemåden: ”hvis du har en opgave som haster, så giv den til én som har travlt”? Eksekvering handler i bund og grund om at få opgaver løst. Men hvad er tankerne bag denne talemåde. Måske dækker det over den erfaring, at nogen mennesker bare altid får gennemført deres opgaver hurtigt, og uden så megen ”snak”, mens andre er mere ”træge” og altid har en række forbehold.

Genkender du et eller flere af nedenstående udsagn, når du som leder har en plan, som skal eksekveres:

  • “Yes, vi gør det!”, eller “Jeg tror det bliver svært …”
  • “Det skal nok lykkes”, eller “Vi skal nok prøve, men …”
  • Vi kan selv!, eller “Jo, men forudsætninger skal være på plads.”
  • “Lad os komme i gang!”, eller “Er timingen nu den rigtige, vi har jo så travlt.”
  • “Kom lad os være ambitiøse!, eller “Målene skal jo være realistiske, så …”
  • “Jeg er klar på udfordringen!”, eller “Vi må analysere noget mere først …”
  • “Det lyder spændende!, eller “…. hmm

Man siger, at sproget er et spejl på ens personlighed, og at måden man udtrykker sig på, fortæller om ens syn på emnet. Når vi arbejder med at udvikle lederes og medarbejderes evne til at eksekvere viser erfaringen, at man bare ved at lytte, meget ofte kan afdække om personen er stærk til at eksekvere eller ej.

Betyder det så, at man ikke kan udvikle sin evne til at eksekvere? Jo, det kan man bestemt. Og du kan gøre en forskel, ved at ændre sproget. Hvis sproget er et spejl af ens tanker og personlighed, kan man, lidt populært sagt, også ændre tanker, og over tid tilgangen til f.eks. det at eksekvere. Så ”bare” ved at ændre sit sprog kan man f.eks. ændre sin evne til at eksekvere bedre.
Andre forhold, som kan støtte denne udvikling, kan være at man søger imod mennesker, som er mere eksekverende end en selv. Man bliver, som det kaldes i adfærdspsykologien; stimuleret af den ydre påvirkning og man begynder at imitere andres adfærd.
Ved at ændre på måden vi taler om mål, opgaver, planer og strategier, som vi gerne vil realisere, kan vi altså øge muligheden for yderligere succes i eksekveringsfasen.

Det lyder måske for let, til at det kan være sandt, men start med at lyt til jeres sprog ved møder og lignende og overvej så, om I har et eksekverende sprogbrug, eller hvad I kunne opnå ved at have et mere eksekverende sprogbrug.

Hvis du har lyst til at høre lidt mere om, hvordan I kan udvikle jeres Eksekverende lederskab endnu mere, ved brug af disse nye muligheder, hører jeg gerne fra dig.