Målsætnings- og eksekveringskultur – hvordan stimulerer du din organisations ambitioner?

I Resultpartner tror vi på, at det at lykkes med noget stort er mere motiverende end at lykkes med noget småt. Derfor inddrager vi lederne i at sætte ambitiøse og attraktive mål. Det er altid interessant at observere hvilken målsætnings- og eksekveringskultur man har i virksomhederne og hvilke indvendinger, der kommer, når man som konsulent kalder på lederes og medarbejders ambitioner.

Lad mig give et praktisk eksempel:

To identiske teams i den samme virksomhed var blevet bedt om at reducere omkostninger, og skulle i den forbindelse opsætte et besparelsesmål.

Team 1 sætter et mål på 1,0 mio kr. og når faktisk en besparelse på 1,2 mio kr. – de leverer altså bedre end forventet.

Team 2 sætter et mål på 1,5 mio kr. og når faktisk en besparelse på 1,3 mio kr. – de leverer bedre end i det første eksempel men under forventet – deres mål.

Team 1: Team 2:
Besparelsesmål: 1,0 mio kr. Besparelsesmål: 1,5 mio kr.
Leveret besparelse 1,2 mio kr. Leveret besparelse 1,3 mio kr.
En merbesparelse på 0,1 mio kr. i forhold til Team 1.

 

En merbesparelse på 0,1 mio kr. i forhold til Team 1.

Spørgsmålet er nu: hvilket team var mest succesfuldt?

De fleste vil nok sige Team 1, for da leverede de jo det og faktisk mere til, end de havde lovet.

Vi oplever i mange virksomheder, at man stimulerer (nogle gange ubevidst) ledere og medarbejdere til at sætte målene efter den første model, selv om det jo åbenlyst leverer et dårligere resultat (100.000 kr.). Det kan tilmed være at lederne og medarbejdere faktisk ikke føler stor stolthed ved at nå et mål, som var for ”let”.

I Team 2 leverede de jo IKKE det, som de havde ”lovet”, hvilket ofte betegnes som det ”største problem”, selv om de faktisk leverede 100.000 kr. mere i besparelse end Team 1.

Hvordan kan det nu være, at man kan lykkes bedre ved at sætte målet højere. Jo i Team 2, hvor man satte målet højere, vil man som følge heraf naturligvis stille større krav til omfanget og kvaliteten af de aktiviteter, der skal gennemføres for at nå det højere mål, og det fører erfaringsmæssigt og måske ikke overraskende til et bedre resultat. Samtidig vil organisationen, efter vores erfaring, også være mere motiverede og ihærdige for at lykkes, når ambitionen er større.

Vi ledere skal være opmærksom på, hvad vi stimulerer for at skabe den kultur man ønsker og som udløser det største potentiale og mulige resultat for virksomheden.

Hvad gør I? – sætter I baren lavt for at øge chancen for at indfri målsætningen, eller sætter I baren højt for at opnå mere – med risiko for at levere under målsætningen?

Lars Møller, info@resultpartner.com