Morten Falck Larsen

Morten er Partner i RESULTPARTNER og har mere end 30 års erfaring indenfor strategi, forandringsledelse og eksekvering. Morten har en fortid som administrerende direktør i mellemstore danske virksomheder, hvor han succesfuld har opbygget virksomheder og organisationer med en ledelsesstil, der er coachende, åben og motiverende.  

Morten har gennemført flere virksomhedskøb med efterfølgende eksekvering af den nye strategi for de fusionerede selskaber.

Sideløbende med dette har Morten erhvervet stor erfaring i IT understøttelse af forretningsprocesser og eksekvering af strategier. Morten brænder for brugen af data til at skabe overblik, indsigt og synliggøre mål og målopfyldelse for at skabe værdi.

mfl@resultpartner.com