Commercial Excellence og 30 mio. SEK i besparelse på bare 4 måneder

Pågen er Sveriges største bagerigruppe med en omsætning på ca. 2 mia. kr. og er markedsleder i markedet for frisk brød. Pågen distribuerer dagligt frisk brød til supermarkeder, butikker og offentlige virksomheder i hele Sverige.

Salgsdistribution udgør en betydelig del af Pågens omkostningsbase, og igennem det seneste år var der yderligere opstået utilfredshed bland sælgerne med vilkår og aflønning.

Resultpartner udviklede sammen med Pågens ledelse og fagforening en ny lønmodel for sælgerne i Pågen, som genskabte tilfredsheden blandt sælgerne og samtidig åbnedes mulighed for at gennemføre en effektivisering af salgsdistributionen.

Resultpartner udarbejdede en Masterplan for en omfattende reduktion af omkostningen i Pågen. Pågens ledelse og medarbejdere implementerede i samarbejde med Resultpartner forandringer i arbejdsrutiner og organisation, der medførte en besparelse på 30 mio. kr. ved uændret kundeservice og samtidig forøget tilfredshed i salgsorganisationen.

Forandringen blev gennemført på 4 måneder fra idéudvikling til fuld implementering,  inkl. ny lønmodel, ændring af organisation, forhandling med fagforening, tilpasning af systemer og implementering af nye salgsdistrikter.