Revidere eller opdatere strategien?

  • Er efterårets strategimøde planlagt?
  • Er omfanget af strategi-justeringen fastlagt?
  • Er forventninger til udbyttet af processen klart?

Efteråret er typisk tidspunktet, hvor ledelsen retter blikket mod strategien. Spørgsmålet er så om strategien skal udvikles, revideres, tilpasses, justeres eller opdateres. Man hører ofte disse begreber anvendt, men hvad de dækker over og hvor omfangsrig processen skal være, er godt at gøre sig klart på forhånd, så arbejdet tilrettelægges effektivt og i tråd med forventninger til udbyttet. De fleste strategiprocesser indebærer ændringer i strategien, men der er ofte forskelle i fokus og omfang. Lad os se nærmere på omfanget, som inspiration til sammensætning af dette års strategimøde:

Revidering af strategien:

Når en organisation reviderer sin strategi, betyder det, at den grundlæggende retning og mål for strategien bliver gennemgået og ændret. Dette kan ske af flere årsager, f.eks. ændringer i markedsforhold, konkurrencesituation, teknologiudvikling eller interne faktorer. Revidering af strategi indebærer ofte en mere dybtgående og omfattende evaluering af organisationens eksisterende strategi og dens relevans i forhold til de aktuelle forhold og fremtidige udfordringer. Denne proces kan involvere en analyse af markedet, konkurrenter, interne ressourcer og kompetencer samt en vurdering af organisationens mission og vision. Resultatet af en strategirevision kan være en ændring i den overordnede retning, justering af målsætninger og en redefinering af strategiske initiativer og taktiske handlinger.

Opdatering af strategien:

Opdatering af strategi indebærer mere inkrementelle og løbende ændringer i en organisations eksisterende strategi. Dette kan ske som reaktion på mindre ændringer i omgivelserne eller som en kontinuerlig forbedringsproces. Opdatering af strategi fokuserer normalt på at finjustere og tilpasse strategiske initiativer og taktikker for at sikre, at de fortsat er relevante og effektive. Det kan involvere mindre justeringer af målsætninger, evaluering af eksisterende projekter og programmer, implementering af nye teknologier eller forbedringer af arbejdsprocesser. Opdatering af strategi kan være mere taktisk og operationel i naturen sammenlignet med en strategirevision, der har en mere strategisk og overordnet tilgang.

I praksis kan grænsen mellem revidering og opdatering af strategi være flydende, og det afhænger af organisationens behov og situation. Nogle gange kan mindre opdateringer føre til større strategirevisioner, hvis de afslører behovet for mere radikale ændringer i organisationens overordnede retning. I andre tilfælde er det måske små justeringer eller fokus på eksekvering af allerede besluttede strategiske projekter og initiativer, som kræver ledelsesmæssig fokus og opmærksomhed.