Mere aggressiv salgsorganisation hvilket afspejler sig tydeligt i salgsresultaterne

“I forbindelse med omstrukturering af hele organisationen i SAS Cargo, var der et udtalt behov for en skærpet profil på den globale salgsorganisation. Der var behov for et paradigme skifte og gamle holdninger og kultur stod for fald – der skulle skabes en mere professionel og fremfor alt aggressiv salgsorganisation.

Lars Møller’s rolle som inspirator, indpisker og coach skabte meget hurtigt en ændret adfærd. Med sin meget direkte facon og praktiske tilgang til opgaven, lykkedes det at løfte salgskvaliteten og salgsaktiviteterne til et markant højere niveau. Efter kick-off møder, konkretisering af lokale mål og planer og efterfølgende frekvent coaching af regionschefer, salgschefer og sælgere på globalt plan, møder man i dag af en væsentlig mere dynamisk og aggressiv salgsorganisation – hvilket afspejler sig tydeligt i salgsresultaterne”

Michael Sandberg
VP Global Sales