Vores tilgang, metode og samarbejdsform

I RESULTPARTNER arbejder vi sammen med vores kunder om at gøre ambitioner til virkelighed.

  • Vi tror på, at det kræver andre konsulentkompetencer at assistere med eksekvering af en strategi end at udvikle en strategi. Vores assistance er koncentreret omkring operationalisering af strategien og mobillisering af organisation til eksekvering. Vi er erfarne seniorkonsulenter med såvel teoretisk som praktisk ledelsesbaggrund. Vores tilgang er altid tilpasset kundens situation og med stærkt fokus på, at det vi gør sammen, leder til bedre resultater.
  • Vi ser tre kritiske faktorer for succesfuld Strategieksekvering:
    - Upræcise og uforståelige strategier, mål og planer.
    - Utilstrækkelig eksekveringskompetence og ansvarlighed i organisationen.
    - Manglende integration mellem Strategieksekveringen og drift.
  • Vi tror på, at Ambition, Enkelthed, Ansvarlighed, Mod og Vedholdenhed er de væsentligste faktorer for bedre Eksekvering.
  • Vi udvikler, gennem Performance Leadership Coaching, det Eksekverende Lederskab.

I RESULTPARTNER har vi en veldokumenteret og gennemtestet Strategi- og Eksekveringsmetode, RACE®, som har  øget vores kunders resultatskabelse både nationalt og internationalt.