Eksekveringskultur

Oplever I, at det er svært at mobilisere organisationen mod bedre eksekvering?

I en Eksekveringskultur er man særlig optaget af adfærd og handling – handling som leder til resultat naturligvis. En eksekveringskultur omfatter en virksomheds tilgang og praksis for at opnå mål og eksekvere strategier effektivt. Det er en kultur, hvor handling og resultat er fokus og prioriteret over alt andet.

Eksekvering er grundlæggende et personligt anliggende og i organisationer med en stærk Eksekveringskultur har man fokus på ambitioner, mod, ansvarlighed, enkelthed og vedholdenhed som de væsentligste faktorer for at lykkes.

Effektive metoder og rutiner sikre at alle får gjort det planlagte og beslutninger træffes hurtigt og effektivt, og ledere og medarbejdere forstår, at nogle gange er en god beslutning bedre end en perfekt beslutning.

Alle medarbejdere er ansvarlige for deres opgaver og resultater og stræber efter at levere deres bedste arbejde.

Virksomheder med en eksekveringskultur lægger vægt på løbende læring og forbedring, og deres medarbejdere er villige til at eksperimentere, tage risici og lære af deres fejl.

Fremskridt og resultater måles og evalueres regelmæssigt. Succeser bliver fejret og anerkendt, hvilket skaber en kultur for succes og motivation til at fortsætte med at stræbe efter bedre resultater.

Spørgsmål som er relevante at rejse og få håndteret er blandt andet:

  • Får vi gjort nok?
  • Tager alle ansvar for nødvendige handlinger?
  • Er vores strategiske ‘governance’ tydelig nok?
  • Er vores strategiproces og årshjul integreret med eksekveringen?
  • Havner vi for tit i ressource-diskussioner?
  • Er vores opfølgningsmøder og rutiner effektive nok?
  • Leder ‘analyse’ for ofte til ‘paralyse’?
  • Kunne vi være mere modige og vedholdende?

Kontakt os for en uforpligtende drøftelse om, hvordan I forbedre jeres Eksekveringskultur.

Kontakt os Kontakt os

Erfaringer med eksekveringskultur