RACE Dashboard - Overvågning af Strategieksekveringen.

Systematisk opfølgning på mål og planer er helt afgørende for en succesfuld strategieksekvering. 

Det kan være tidskrævende at indsamle valide data, og energien spildes ofte på diskussioner om hvilke tal, der er rigtige i stedet for hvilke aktiviteter, der skal optimeres på.

Med et RACE Dashboard kan organisationen let følge udviklingen i strategieksekveringen på såvel lead- som lack indicators.

RACE Dashboard benytter Power BI fra Microsoft, som er et stærkt værktøj til at analysere og visualisere data fra stort set enhver datakilde inklusive økonomisystemer.

Uanset om du ønsker at anvende PC, tablets eller mobiltelefoner, giver RACE Dashboard en flot visuel og overskuelig præsentation af dine mål og resultater.

RACE Dashboard er et fremragende ledelsesværktøj, som dækker de fleste virksomheders behov for Business Intelligence og ledelsesinformation. RACE Dashboard er en integreret del af RESULTPARTNER's RACE Eksekverings Concept, men kan også designes, købes  og implementeres selvstændigt.

For yderligere information eller demonstration kontakt os på 70 22 96 21.