Introduktion til begrebet Strategieksekvering

Bestil indlæg til næste ledermøde og få bogen ’Strategieksekvering’  gratis

Strategieksekvering, og ikke mindst manglende strategieksekvering, er et hastigt voksende tema blandt ledere. Formuer bruges på at udvikle de helt rigtige strategier, men når det kommer til eksekvering af strategierne, fejler mange virksomheder. En ny undersøgelse blandt topledere viste, at 44 % mener, at deres strategiske planer ikke er blevet eksekveret. I samme undersøgelse peger 9 ud af 10 på, at organisationens evne til hurtigt at ændre taktik eller retning er blevet vigtigere.

Oplever I, at jeres strategiske udvikling og resultater lider under utilstrækkelig eksekvering?

Strategieksekvering handler basalt set om, hvordan strategiske mål og planer omsættes til handling og resultater – hurtigere og mere succesfuldt.

De fleste virksomheder har faktisk gode og gennemarbejdede strategiske mål og planer, og derfor er det desto mere frustrerende, at disse ikke i større omfang omsættes til de ønskede resultater. Hvad skal gøre anderledes? Baseret på kundeopgaver fra ind- og udland har RESULTPARTNER udviklet et Eksekverings ’set -up’, som øger virksomheders eksekveringskraft.

Spørgsmål som er relevante at rejse og få håndteret er blandt andet:

  • Er vores mål klare nok til at de kan omsættes til handling?
  • Er vores processer tilrettelagt så det understøtter målene?
  • Er vore ledere og mellemledere eksekverende nok i deres daglige adfærd?

Lederbriefingen er et ledelsesmøde, hvor begrebet Strategieksekvering afklares og drøftes i relation til virksomhedens situation. Erfaring og metoder belyses. Briefingen kan indpasses på et strategiseminar eller som en selvstændig afklaring for ledelsesgruppen el. lign.

For yderligere information og booking af lederbriefing kontakt venligst Lars Møller på lm@resultpartner.com eller Bjarne Skamriis på bs@resultpartner.com eller Morten Schacht på mos@resultpartner.com