Organisationer med særlige eksekveringsudfordringer:

Selv om eksekvering er vanskeligt for de fleste organisationer, findes der organisationer som er særligt udfordret - det kan være:

  • Ejerledede virksomheder.
  • Distribuerede organisationer - virksomheder som har afdelinger som ligger langt væk fra hovedkontoret - distance ledelse
  • Virksomheder med sprog- og kulturforskelle.
  • Organisationer med stor kompleksitet.
  • Organisationer med høj faglighed blandt medarbejderne.
  • Stærkt regulerede organisationer eller virksomheder f.eks. medical og medical device.
  • Politiske organisationer eller organisationer med uklar governance.
  • Vidensintensive organisationer med såkaldte ledelsesresistente medarbejdere (primadonnaledelse).

Tytex A/S, med hovedkontor i Ikast og produktions site i Øst Slovakiet, mestre at involvere og motivere den lokale produktionledelse, så strategiske ændringer forankres og eksekveres hurtigt og effektivt selv om kultur- og sprogforskelle samt den fysiske afstand vanskeliggør ledelsesopgaven. Se casen.