Udvikling af virksomhedens Eksekveringskultur

I tænker måske: Vi eksekverer ikke godt nok.

I ønsker at jeres ledere kunne eksekvere mere, men kan ikke 'knække koden' til hvordan.

Vores cases fra mere end 25 lande viser, at vores metode, suppleret med senior konsulenterfaring og kundetilpassede løsninger, leder til enestående resultater gennem at etablere en egentlig Eksekveringskultur. 

En virksomhed med en Eksekveringskultur er kendetegnet ved:

  • at have en systematik til at omsætte strategier til ambitiøse operationelle mål og planer,
  • at involvere organisationen, og udvikle det eksekverende lederskab hos ledere og medarbejdere,
  • at have en metode til systematisk at lede Strategieksekveringen,
  • at integrere Strategieksekveringen i virksomhedens strategi- og årscyklus .

Med en proces for involvering af ledere og medarbejder i  at konkretisere og operationalisere strategien til personlige ambitiøse mål og planer, og med et nyt set-up for Strategieksekvering, som er koblet til bestyrelsens strategi- og årscyklus, har ICM A/S flere af de karakteristika, som kendetegner en Eksekveringskultur. Se casen.