Strategieksekvering version 2.0

Ordet eksekvering lyder i nogens ører hårdt og brutalt, men handler i bund og grund om, at få de rigtige ting gjort! At udvise handlekraft, rykke hurtigt og  bringe vildt vigtige opgaver helt i mål.

“Ja, selvfølgelig – sæt i gang!”

“Vi må kunne forvente meget  af hinanden. Vi er jo alle voksne og ansvarlige mennesker.  Vi må udvise lederskab. Vi må få alle med – hurtigt!”

“Vi må forklare hvorfor. Vi må skabe mening for alle. Vi må tydeliggøre mål og Must-Win-Battles. Vi må gøre det vigtigt – sæt i gang!”

“Vi må samle alle og kommunikere strategien klart og tydeligt. Vi må gøre det på en måde, så vi opnår alles forståelse og accept for de valg og fravalg, vi har gjort. Vi må tydeliggøre forventninger til hver afdeling. De skal vide, at vi regner med dem. At vi ikke kan lykkes uden dem!”

“Vi er jo alle i ledergruppen enige om at være ambitiøse. Enige om at bringe organisationen fremad – hurtigt. Lad os komme i gang med at eksekvere strategien.”

“Vi må følge op på fremdriften. Vi mødes hver måned i ledergruppen og rapporterer på fremdrift. Vi kan ikke risikerer at miste momentum. Vi rapporterer på status med grønne, gule og røde lamper.”

Er der noget du genkender? Er det effektiv strategieksekvering? Er det overhovedet strategieksekvering?

Ovenstående er – med de rette procesgreb – udmærkede implementeringstiltag. Forvent dog ikke at strategien bliver eksekveret af det!

Strategieksekvering version 2.0

Effektiv strategieksekvering er meget mere end metode, værktøjer og proces. Det handler om kultur og mennesker. Som leder må du udfordre dagligdagens arbejdsvaner, prioriteter, beslutningsmønstre og samarbejdsformer.  Det er en central ledelsesopgave, at skabe rammer og rum for at strategiens vigtigste prioriteter kan og vil blive ført ud i livet. På teamniveau og på et personligt niveau. Det skal være tilpasset den kontekst, som hvert team og hver medarbejder er en del af. Der hvor teamet og den enkelte kan øve indflydelse og gøre en forskel.

Det handler om at engagere mennesker omkring nye ambitiøse mål, planer og prioriteter. At engagere alle på et konkret og praktisk niveau, hvor alle har lyst til at forpligte sig og yde et personligt bidrag til, at strategien realiseres.

Det er enormt kraftfuldt, når mennesker oplever et brændende ønske og fællesskab om at bidrage til fælles mål.  Det er en ledelsesopgave, at få det til at ske.  Når det ikke sker, mister vi fokus, vi taber pusten, og teamet eksekverer kun på de nemme dele af strategien.

Det er en ledelsesopgave at skubbe til eksekveringskulturen. At skabe rammerne for, at vi hjælper hinanden med at holde fast i mål og planer. Særligt når det er svært. Når vi møder modstand, når vi mangler mod, når vi mister troen eller selvtilliden.  For det sker i alle organisationer – og  konsekvensen slår igennem med det samme; Eksekveringskraften siver og driftsopgaver vinder over de strategiske initiativer. Det er her, du skal udvise lederskab. Vi er nu i kernen af strategieksekvering, som ledelsesdisciplin.

Det er en ledelsesopgave at skabe en kultur, hvor vi som team udfordrer hinanden på vores mod og vilje til at holde fast i de strategiske til- og fravalg, vi har gjort os. Også når det udfordrer os i dagligdagens opgaveløsning.  Også når vi er fristet af at udskyde planlagte initiativer. Måske oplever vi usikkerhed, fordi vi ikke ved om de planlagte initiativer har den effekt vi håber. Vi bliver utrygge, fordi vi ikke ved, hvad der kommer til at ske, når vi sætter i gang.  Det er din rolle som eksekveringsleder, at fastholde momentum og skabe et miljø, hvor vi er parate til at skabe og udvikle sammen.

Det gør du som leder ved at skabe rammerne for  en åben, transparent, udfordrende og støttende tilgang til hinanden i dit team. Du kan med fordel implementere en møde- og samtaleform, som matcher de udfordringer, der er forbundet med dynamikken i strategieksekvering. En dynamik der kalder på hyppige tillidsbaserede teammøder, hvor du hylder det personlige mod og initiativ.  Korte og velstrukturerede møder, hvor tiden er dedikeret til at gøre hinanden klar til den kommende periodes opgaver og udfordringer, fremfor at bruge tiden på bagudskuende rapportering. Møder med fokus på læring, refleksion, korrigerende handlinger og eksekvering. Det er sådanne coachingbaserede møder og samtaler, som skaber tillid, teamånd og et stærkt fokus på eksekvering. Det udvikler en kultur, hvor vi påskønner modet og viljen til at få de rigtige ting gjort, og hvor vi giver plads til en eksperimenterende tilgang.